Driftsplaner

Vi utarbeider driftsplaner og ajourføring av disse – etter gjeldende krav fra Direktoratet for mineralforvaltning.