Reguleringsplaner

Vi kjører hele eller deler av reguleringsprosessen, for både hyttefelt, boligfelt, massetak og så videre.

Vi bruker moderne DAK-utstyr og leverer ferdige reguleringsplankart med kvalitetsdokumentasjon i henhold til gjeldende krav.