Vi tilbyr alt av oppmåling, planlegging av vei, vann og avløp, samt byggkonstruksjon

VI TILBYR HELE PROSESSEN

oppmåling av terreng over og under vann • reguleringsplaner • detaljplaner • driftsplaner (massetak) • Utstikking/kontroll/dokumentasjon før, under og etter anleggsperioden • kommunal oppmåling av tomter • konstruksjon • støyberegning