Alt av oppmåling og planlegging av vei, vann og avløp

VI TILBYR HELE PROSESSEN

oppmåling av terreng over og under vann • reguleringsplaner • detaljplaner • driftsplaner (massetak) • Utstikking/kontroll/dokumentasjon før, under og etter anleggsperioden • kommunal oppmåling av tomter