Oppmåling

Vi har oppmålingsutstyr levert av Trimble – med unntak av ekkolodd, som er levert av Garmin.

Terrengmåling

Gruvemåling

Utstikking

Tilrettelegging

Kontroll

Sluttdokumentasjon

Tomtemåling